VERHUUR

Zelfwerkzaamheid

Onze insteek is om samen met onze huurders en omgeving een MAAKgemeenschap te ontwikkelen. Dit moeten we samen voor elkaar krijgen. Kortom huren betekent bij ons ook participeren. Dit is niet alleen een sociaal ideaal maar heeft ook nut om de bouw, huur en servicekosten zo laag mogelijk te houden voor iedereen. Wij hebben ervoor gekozen dat bepaalde onderhoudstaken van de plek en organisatie door de huurders zelf moet worden ingevuld en uitgevoerd. Om dit te waarborgen is iedere huurder verplicht 32 uur per jaar zelfwerkzaamheidsuren te besteden aan de plek en de organisatie ervan. De CC zal de nodige ondersteuning bieden in de ontwikkeling van de zelforganisatie van haar huurders.