PROGRAMMERING

MAAKgemeenschap de Hoop wil vooral functioneren als een katalysator voor het realiseren van ideeën en dromen van onze huurders en initiatieven uit de omgeving. In eerste instantie richten wij ons op kleinschalige programmering met als doel een netwerk van creatieven tot stand te brengen. Bij kleinschalige programmering moet je denken aan een podium voor muzikanten, theater, dans, debat en ondersteunende horeca.

Zoek je ruimte voor een project, idee of droom? stuur een mail naar: programmering@crealisatiecooperatie.org