WONEN

Amsterdam wordt te duur, binnen de ring van Amsterdam is voor starters, schoolverlaters en andere creatieven weinig tot geen betaalbare woon-werkruimte meer beschikbaar. Maar in de rafelrand tussen Amsterdam en Zaandam wel. Wij zien ons project als pilotproject voor het mogelijk maken van wonen in dit gebied.

De CC onderzoekt de mogelijkheden van woonvormen @ De Hoop en/of andere locaties in de omgeving. We inventariseren doelgroepen en leggen contact met potentiële partners die de realisatie van wonen kunnen ondersteunen. We zullen na deze onderzoeksfase een vergunning aanvraag doen voor ons woonproject. Te denken valt aan huisvesting voor creatieven (woon-werkruimte), vluchtelingen, Klaine Hoissies (lab).

Partner(s): Wijngaarde, Van Der Leij, Rabobank, CreaCo, De Key.