WERKPLEINEN

Op De Hoop ontwikkelen we in de loop van 2019 en 2025 werkpleinen en gemeenschappelijke werkplaatsen. Het gaat om gezamenlijke ruimtes die per cluster door de huurders zelf worden ingericht. Denk aan een keukentje of waterpunt, maar ook aan het inrichten van montage-pleinen voor metaal, hout, textiel, drukwerk en media. Ook hierbij is een samenwerking per cluster.

De werkpleinen kunnen bijdragen aan het werk en aan de producties van onze huurders, maar ook aan derden. Ons streven is om onze huurders op zoveel mogelijke manieren te ondersteunen in hun ontwikkeling en productie. De werkpleinen zijn een onderdeel daarvan.