VISIE

De CC richt zich op het ontwikkelen van een MAAKgemeenschap en plek in en voor de creatieve rafelrand industry.

De CC richt zich naast beheer en verhuur op vijf belangrijke speerpunten:

  • Educatie: Ontwikkelen van een kennis-delend platform ‘Rafelrand Academie’
  • Programmering: Podium voor debat, kunst en cultuur
  • Wonen: Realiseren van woon en werkruimte
  • Duurzaamheid: De Hoop gaat off-the-grid
  • Sociaal ondernemen: Creëren van maatschappelijke waarden

In de woorden van mede-initiatiefnemer Sjoerd Ruarus

“De hoop is een Kweekvijver voor jong en oud. Voor mensen die nog niet genoeg geld hebben om een zelfstandige ruimte te huren of om grote investering te kunnen doen voor werktuigen die ze nodig hebben. Ik hoop dat de hoop een schakel in het proces kan zijn om een mooie carrière op te bouwen. Een gezellige, dynamische plek die als kweekvijver kan dienen voor mensen met talent die zich hier kunnen ontplooien. 

Ik zie het als een groep mensen die het ontzettend leuk vinden om samen te werken, als een groep vrienden die hebben besloten om samen iets tofs te bouwen. Het gevoel van een gemeenschap.”